Tema- och kalenderdagar

Vi går under traditionell förskola och har valt att ge vår vecka tre teman som är breda nog att fylla på med innehåll efter vår specifika barngruppens behov och intresse​. Kultur & samhälle (tisdag), hälsa & rörelse (onsdag)​ samt ​hållbarhet (torsdag) ​ligger som ett stöd inför vår planerade undervisning och projekt med barnen.

Vi har även ett kalendarium utifrån Sveriges temadagar uttaget för att under året lyfta viktiga ämnen med våra barn och familjer. ​

Lösenordsbytardagen 20/1 (källkritik), alla hjärtans dag 14/2 (integritet), internationella dagen för modersmål 22/2 (kultur/ språk), rocka sockorna 21/3 (mångfald), earth hour 25/ 3 (hållbarhet), vårfest 8/4 (Nyfiken tradition/ påsk), jordens dag/ earth day 22/4 (globala målen), sommarfest i juni (Nyfiken tradition/ läsårsavslutning), Nyfikenloppet i sept (Nyfiken tradition/ kick off), återvinningens dag 29/ 9 (hållbarhet), allhelgona v.45 (halloweenfest/ skolbarn på besök), FN dagen 24/10 (interkulturalitet), barnkonventionsdagen 20/11 (barns rättigheter), brandvarnardagen 1/12 (brandsäkerhet, brandövning).