Välkommen till Nyfiken

Om oss

På Nyfiken Förskola sätter vi det enskilda barnet i fokus. Viktigt för oss är att skapa utrymme samt erbjuda aktiviteter där alla barnen har chans till sin egen utveckling.

Temadagar

Vi har valt att ge vår vecka tre teman som är breda nog att fylla på med innehåll efter vår specifika barngruppens behov och intresse​: kultur och samhälle, hälsa och rörelse​ samt ​hållbarhet.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.

”Vi tror på lärdom genom processen istället för att direkt ge barnen svaren.”