Inomhus

Utöver att vår innemiljö präglas av våra teman så har vi lagt fokus på att varje avdelning har utrymme samt framtaget material inför bl.a socialt samspel, värdegrundsfrågor samt emotionell kunskap. Inför skapande finns en ateljé med övertaget återvinnande material åt barnens förfogande. Rum och material är olika tillgängligt för barnen beroende på ålder och tidpunkt. Vi arbetar dagligen för en hållbar innemiljö tillsammans med barnen, detta genom att tillåta barnen vara delaktiga i utformning och medvetandegör vikten för underhåll av den.