Om Nyfiken Förskola

På Nyfiken Förskola sätter vi det enskilda barnet i fokus. Viktigt för oss är att skapa utrymme samt erbjuda aktiviteter där alla barnen har chans till sin egen utveckling. Med engagerade och närvarande pedagoger agerar vi medforskare och bistår med ytterligare verktyg vid behov inför barnets eget utforskande. Vi tror på lärdom genom processen istället för att direkt ge barnen svaren.

Då Nyfiken Förskola är en liten enhet, med två avdelningar uppdelat i tre barngrupper så arbetar vi i arbetslagen mycket nära varandra. Rektor, förskollärare och barnskötare arbetar samtliga i barngrupp och hjälps tillsammans åt mellan avdelningarna. Våra barngrupper är åldersindelade men vi tror på att blandade grupper kan inspirera, höja självkänsla samt ge möjligheter till empati. Därför har vi valt att skapa forum och aktivitet även i blandad grupp. Rörelselek på onsdag förmiddag är ett av dessa tillfällen.

Vi ser IKT och digital användning som något växande och i tiden. På Nyfiken Förskola används det i tydligt anspråk som ett verktyg för barnen i deras användning. Utöver digitalt kreativt skapande och stavning så används det som en plattform för utforskning och svarssökande. Det är övertaget lärplatta och smartphones det handlar om men vi kopplar dem gärna till projektor för att skapa samspel samt vidga barnens erfarenheter med förhöjt/ytterligare sinnesintag.

Barnen serveras varierad och näringsrik kost varje dag. ​Bambam​ är vår matleverantör .Vi erbjuder frukost, har varje dag lunch, mellanmål samt frukt och skorpa där emellan.