öppet hus!

Just nu har vi inget Öppet Hus inplanerat. 

Hur?

Storleken på lokalerna ger en förskola med totalt som mest 36 barn.
Idag är förskolans barn uppdelade i två grupper, "blå" och "grön". Våra älsta barn i åldrar 3-5 år är vår blåa grupp. Våra yngre barn från 1-3 år är den gröna gruppen.
Lokalerna har en matsal, en ateljé, ett lekrum samt ett rum för vila samt musik/rörelse.

Förskolan ska vara tydlig, flexibel. inspirerande, säker och trygg.
Barnsäkerhetsarbetet pågår ständigt.
 

Var?

Förskolans adress är Torsplan 7 i hörnet mot Norrbackagatan.
En avdelning på nb och en ny avdelning på bv.

Närmaste grönområde/lekpark finns vid Karlbergsskolan och det är bara att följa trottoaren.
Lugnast är dock Hedemoratäppan som vi ofta hamnar i.
Daglig utevistelse och särskilt för de yngsta sker i närområdet.
Heldagsutflykter kan ta oss längre. Haga är ett återkommande utflyktsmål.
 

När?

Nyfiken Förskola öppnar  7.00 och stänger 17.30
(När barnomsorgsbehov finns ändras öppettiderna inom ramtiden 6.30 - 18.30)

9.00 -15.00 är den förskolepedagogiska verksamhetens tid.
Då gör vi utfärder har gruppaktiviteter, arbetar med skapande mm.

7.30 - 9.00 samt 15.00 -17.30 kallar vi utökad omsorgstid, för de som behöver barnomsorg under hela dagen. Då pågår lek och enklare aktiviteter.

Avgiften är densamma som inom den kommunala förskoleverksamheten i Stockholms stad - alltså inkomstrelaterad med maxtaxa som tak.
 

en förskola i nuet!

Vi är en förskola som är Nyfikna på att ständigt växa och vara uppdaterade på hur vår digitala värld utvidgas och hur vi på ett hälsosamt sätt kan ta tillvara på detta. 

För att underlätta vår verksamhet och få så mycket tid som möjligt åt era barn har vi teknik och digital hjälp som verktyg i vår vardag. Som familj på förskolan får man tillgång till vår blogg under fliken "Nyfiken familj" på vår hemsida. Där kan vi dagligen delge bilder med kort information om hur vår dag fortgår. Under samma flik finns även ett kalendarium, som visar på uppkommande viktiga datum och dokument och blanketter som kan behövas. Där tänker vi att all information ni som familj kan behöva ska finnas. 

Övrigt kan vi ibland länka utforskande och inspirerande rörliga klipp via projektor för att förstärka många av barnens upplevelse, intryck och alla våra sinnen.

Ja tack!

Vill du ställa ditt/ dina barn i kö till Nyfiken förskola?
 

Kontakta oss:

Nu är vi nyfikna på dig och dina frågor. Skriv ett meddelande till oss nedan, eller ring.

 08 - 32 88 00