Förskolan drivs av Nyfiken Förskola AB

Nyfiken Förskola har i dagsläget åtta anställda och verksamheten administreras av en ledningsgrupp med Nina, Maria och Liv. Vill ni få kontakt med oss är det absolut bästa att maila. Detta då samtliga av oss arbetar i barngrupp om dagarna och vill därför inte lägga för mycket tid till att svara i telefon. Stort tack inför förståelse för detta!   

Huvudman Marie-Louise Ackermark   marie-louise@nyfikenforskola.se
Förskolechef Nina Tulppo                        fskchef@nyfikenforskola.se
Ekonomiansvarig  Maria Hult                 maria@nyfikenforskola.se 
Administratör Liv Lennartsdotter         info@nyfikenforskola.se
 

Förskolans mat

Förskolan får sin mat caterad från företaget Matproduktion AB.