Nyfiken förskola vill vara:

Barncentrerad, Familjeengagerad, Nyfikeninspirerad, Stockholmsfokuserad

Barn och stad

Att vara barn och växa upp i Stockholm innebär att leva i en stimulerande blandning av kultur och natur. Det är just i stadsbarnens livsrum som Nyfiken Förskola verkar.

Nyfiken förskola vill ta vara på allt det staden har att erbjuda och göra staden till barnens.

Skapande och lek

Att på ett lustfyllt sätt med nyfikenhet, tillåtande, uppmuntrande och samspelande inslag ge barnen de bästa förutsättningar för sitt skapande är pedagogernas stora och roliga ansvar. Kreativitet är många uttryckssätt som lever i samklang med de intryck, tankar, känslor och upplevelser som livet dagligen bjuder oss - något livsviktigt inte minst för de yngsta. Nyfiken Förskola har en verkstad/ateljé med en rikedom av material som barnen får möta och prova.

familj och föräldrafokus

Familjen är det första och närmsta sammanhang barnet kommer i kontakt med och växer upp i.
Förskolan är en av de miljöer som tidigt ger barnet förutsättningar för att vidga sina ramar och ge möjlighet till utveckling, lärande och en social gemenskap. Föräldrars tankar kring vilken förskola vi vill ha har en central plats.

Familjen och förskolan är olika och det är viktigt att sammanhangen möts. Nyfiken Förskola vill göra det möjligt för dessa två att mötas t.ex. genom familjefrukost, förskolecafé, temadagar.

Utöver en daglig kontakt med föräldrar vid hämtning och lämning har vi även en blogg på hemsidan under fliken "Nyfiken familj" som vänder sig till just förskolans familjer och är därför lösenordsskyddad. Där har vi chansen till att visa med bilder och korta texter vad våra dagar kan bestå utav. Där finns även ett kalendarium, som visar på uppkommande viktiga datum och viktiga dokument och blanketter.    
 

IDENTITET & inspiration

En förskolas identitet växer fram och utvecklas ständigt. Några grundläggande tankar är att alla människor möts med respekt, att tro på att barn kan, att våga visa barn på ett utforskande arbetssätt, att barn har hundra språk som de har rätt att få utnyttja och att samvaro med andra har positiva förtecken. Det är bara några av de saker som skapar det klimat och den verksamhet vi önskar vara delaktiga i.

Nyfiken förskola vill stå på den grunden med de värderingarna, men kanske i första hand berätta om det vi i praktiken gör.