Förskolan drivs av Nyfiken Förskola AB

Grundtankarna för Nyfiken Förskola har jag samlat efter år av erfarenhet och utbildning. Som förskolechef är jag huvudansvarig för verksamheten och arbetar samtidigt i barngrupp.

Ytterligare medarbetare ingår naturligtvis i arbetslaget. Varje grupp har en ansvarig förskollärare.

Totalt är vi åtta personer, motsvarande ungefär 6,5 heltider.

Marie-Louise Ackermark
Förskolechef, Förskollärare & specialpedagog

 

Förskolans mat

Förskolan får sin mat från företaget Matomsorg.